ഈ വികൃതികളില്‍ ചിലതു എന്റേതു മാത്രം. ചിലതു എന്റേതു കൂടിയാണെന്നു മാത്രം. ഒരോന്നിനും പിന്നിലെ ദിനങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ആഘോഷങ്ങളുടെതായിരുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ ദു:ഖങ്ങളുടേതും. എന്നാലവയെല്ലാം ഇന്നു സുഖമുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം......

ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരു ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലായി ഞാന്‍ ഈ വികൃതിയെ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കുമായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

Thursday, September 8, 2011

സിഡാക്ക് ഓണാഘോഷം 2011

ഓഫീസിലെ  ഓണാഘോഷം. വടം വലിയും, അത്തപ്പൂക്കളമിടലും പില്ലോ ഫൈറ്റും, കോമഡി ഷോയും പിന്നെ ഓണസദ്യയും.
ഇതാ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അത്തപ്പൂക്കള ചിത്രങ്ങള്‍ പൂവിടും മുന്‍പും പൂവിട്ടതിനു ശേഷവുംഇനി അവധി ദിനങ്ങള്‍....

എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ ഓണാശംസകള്‍.

പഴയ ചില വികൃതികള്‍